Koh Samui Funeral Services
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | รูปภาพ | คำถามที่พบบ่อย | ติอต่อเรา

บริการของเรา

เรามีบริการอะไรเสนอให้คุณบ้าง?

เกาะสมุย ฟิวเนอรัลเซอร์วิสส์ สามารถรองรับและให้การบริการได้ทุกศาสนาที่คุณนับถือ และทุกระดับเงินงบค่าใช้จ่าย.
การจัดงานของเรา เราจะวางรูปแบบการจัดงานให้สอดคล้องกับความประสงค์ที่ได้หารือและได้ข้อยุติก่อนแล้ว กับผู้ที่เป็นญาติใกล้ชิดของผู้ล่วงลับ เพื่อให้แน่ใจว่า ทุกๆงานพิธีศพได้ดำเนินไปตามความประสงค์ของบรรดาสมาชิกในครอบครัว.

ในปัจจุบัน บริษัทเราเป็นเพียงบริษัทเดียวในภูมิภาคแหลมตลอดทั้งภาค ที่ให้บริการครบวงจรเช่นนี้

เรามีบริการเสนอให้คุณดังนี้

บริการ ราคา(บาท)
ค่าทำศพ ค่าทำศพ ๑๗,๐๐๐.- บาท
Bereavement counsellingค่าปรึกษาเรื่องวิธีการปรับตัวเพื่อรับกับความสูญเสีย
๒,๐๐๐.- บาท ต่อชั่วโมง
Consultation in the privacy ค่าปรึกษาเป็นการส่วนตัวที่บ้านหรือที่โรงแรม
ของท่าน
๑,๕๐๐.- บาท ต่อชั่วโมง
accommodationค่าจัดรับรองต่างๆ และที่พักสำหรับญาติมิตรของผู้ล่วงลับ (คิดตามที่ทางโรงแรมเรียกเก็บ บวกค่าบริการอีก ๘,๐๐๐.- บาท)
๘,๐๐๐.- บาท

Last wills ค่าบริการให้ความช่วยเหลือเรื่องคำสั่งเสียสุดท้าย
และพินัยกรรม (พินัยกรรมธรรมดาสำหรับทรัพย์สิน
ในประเทศไทยและยุโรป)

เริ่มต้นที่ ๑๕,๐๐๐.- บาท ต่อหนึ่งท่าน

Property protection ค่าบริการให้ความช่วยเหลือเรื่องคำสั่งเสียสุดท้าย
และพินัยกรรม เพื่อการฝากคุ้มครอง
ทรัพย์สินที่ถือครองในสหภาพยุโรปเพื่อลด
ภาระเรื่องเงินภาษี

เริ่มต้นที่ ๓๙,๐๐๐.- บาท ต่อหนึ่งท่าน

Preparation of the deceasedค่าบริการจัดแต่งสภาพศพ

เริ่มต้นที่ ๖,๐๐๐.- บาท
Thai style coffinค่าโลงศพแบบต่างๆ


เริ่มต้นที่ ๙,๐๐๐.- บาท คลิ๊กที่นี่เพื่อเลือกแบบอื่นๆ
Benjarong Urnค่าโกฐิบรรจุอัฐิ


เริ่มต้นที่ ๘๐๐.- บาท คลิ๊กที่นี่เพื่อเลือกแบบอื่นๆ

Flower arrangementค่าบริการจัดดอกไม้ และพวงหรีด มีต่างชนิดให้เลือก

 

พวงหรีดเริ่มต้นที่ ๓,๐๐๐.-บาท คลิ๊กที่นี่เพื่อเลือกแบบอื่นๆ
Transit casket หีบบรรจุโกฐิสำหรับผ่านด่านตรวจของสนามบิน ๕๐๐.- บาท
Urn Cryptค่าจัดสร้างโกศฝังศพใต้ถุนโบสถ์ (ไว้วัดพุทธ) ๑๔,๐๐๐.-บาท
Chediค่าจัดสร้างเจดีย์(บัว)บรรจุอัฐิ (ไว้วัดพุทธ) เริ่มต้นที่ ๒๐,๐๐๐.-บาท
Official mournersค่าบริการจัดหาทายกและผู้ไว้อาลัย ทำหน้าที่แทนเจ้าภาพ (กรณีที่เจ้าภาพหรือสมาชิกของครอบครัว
ไม่อาจมาดำเนินงานพิธีด้วยตัวเองได้)
๖๐๐.- บาท ต่อหนึ่งคน
Funerals Photographerการบันทึกภาพเหตุการณ์พิธีในวันงาน
(ถ่ายเป็นภาพนิ่งหรือวิดิทัศน์ หรือเป็น
เว็บแคมภาพสดผ่านอินเตอร์เน็ท
สำหรับสมาชิกของครอบครัวที่
ไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้)
 
Hosting the wakeการทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพรับรองผู้มาร่วมงานพิธี  
Appropriate musicการจัดหาเพลงและดนตรีประกอบในงาน  
Transit casket for urnการลอยอัฐิ (ทางทะเล) เริ่มต้นที่ ๑๒,๐๐๐.-บาท
commemorative memorialการเลือกหาสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อทำอนุสรณ์วัตถุ
รำลึกถึงผู้ล่วงลับ
เริ่มต้นที่ ๒๕,๐๐๐.-บาท

 

บริการแนะนำเลือก สถานที่จัดงานศพ ที่เหมาะสม ราคา(บาท)

Buddhist funeral serviceค่าบริการจัดพิธีศพ โดยพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์

ดูแผนที่ ที่ตั้งโบสถ์ »

๔๕,๐๐๐.-บาท

Buddhist funeral serviceค่าบริการจัดพิธีศพ โดยพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ

ดูแผนที่ ที่ตั้งวัด »

๔๕,๐๐๐.-บาท
Cremationsค่าบริการ ฌาปนกิจเผาศพ ๒๑,๐๐๐.-บาท

 

บริการแปลเอกสารหนังสือสำคัญ ราคา(บาท)
รายงานของตำรวจ ๑,๘๐๐.- บาท ต่อหนึ่งหน้า
ใบมรณะบัตร ๑,๘๐๐.- บาท ต่อหนึ่งหน้า
รายงานทางการแพทย์ ๑,๙๐๐.- บาท ต่อหนึ่งหน้า
หนังสือพินัยกรรม ๑,๓๐๐.-บาท ต่อหนึ่งหน้า